Loading Time: 170 ms

به پایگاه مگاپیپر خوش آمدید.

برای سهولت استفاده از پایگاه مگاپیپر، تور راهنما را مرحله به مرحله طی کنید تا با قسمت های مختلف پایگاه آشنا شوید.

برای ادامه کار بر روی دکمه "ادامه" کلیک نمایید.

جستجو

عبارت جستجو شده خود را در این قسمت مشاهده می نمایید. با تغییر در عبارت جستجو شده یا نوع جستجو می توانید جستجو جدیدی را آغاز نمایید.

برای جستجوی پیشرفته بر روی "" کلیک نمایید.

وضعیت درخواست ها

درخواست های شما در سه حالت موفق (رنگ سبز)، در حال انتظار (رنگ آبی) و ناموفق (رنگ قرمز) دیده می شود که می توانید برای مشاهده جزئیات بیشتر روی هر یک کلیک نمایید.

منابع جستجو شده

نتایج جستجو در منابع مختلف پایگاه در بخش های فوق ارائه شده است، که با انتخاب هر یک، نتایج مرتبط با آن نمایش داده می شود.

فیلتر های اختصاصی

با انتخاب هر نوع از منابع امکان فیلتر کردن نتایج جستجو آن وجود دارد.

سوابق جستجو

وضعیت جستجو جاری شما در این نوار دیده می شود. برای مشاهده سوابق جستجو خود روی کلیک نمایید.

دسترسی مستقیم به پایگاه ها

با استفاده از سرویس ایزی اکسس (EZAccess) می توانید به طور مستقیم در پایگاه های علمی (نظیر: ساینس دایرکت، اشبرینگر، وایلی و ...) جستجو نموده و منابع مورد نیاز خود را دانلود نمایید.

پیام به پشتیبانی